Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal avarca qualsevol processament de dades que pugui produir-se al navegar o interaccionar amb qualsevol de les nostres pagines web o las xarxes socials en les que puguem tenir presencia (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També se s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi de la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

A qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar la informació, i en alguns casos completar formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, realitzar comentaris, etc.… y, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes la nostra política de privacitat.

¿Qui és el responsable del processament de les seves dades personals?

En compliment de l’ establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporciona seran processades per SIMTEC INSTAL·LACIONS S.L, amb domicili social AVINGUDA MONTSERRAT 14, LA CELLERA DE TER,GIRONA,ESPANYA CIF, B17629338 correu electrònic info@simtec.biz
¿Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals ?

El Delegat de Protecció de Dades personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental de protecció de dades personals a SIMTEC INSTALACIONS S.L i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals a la següent direcció: info@simtec.biz

¿Quines Dades Personals es recullen i quina finalitat tenen?

Detallem, les dades personals que es gestionen, així com les seves finalitats.

Apartat

Dades

Finalitat y legitimació

Destinataris

Contacte

Nom i Mail

Respondre a la seva consulta legitimat per la seva sol·licitud prèvia.

La Nostre empresa.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

¿Amb quin finalitat utilitzem les seves dades personals?

A continuació, l’hi expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual

2.- Quan ens dóna el seu consentiment.

3.- Per interès legítim de SIMTEC INSTALACIONS S.L per mostrar-li serveis, productes i iniciatives que pugin interessar-li.

4.- Compliment de les obligacions imposades per LLei.

Els hi recordem que poden revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent direcció: info@simtec.biz

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials

Per la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al web xarxes socials, al igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o processar qualsevol altre dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per la finalitat per la que s’ ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

SIMTEC INSTAL·LACIONS S.L adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altre persona i comunicar les seves dades personals, per lo que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i verdaderes.

¿Quan de temps conservarem les seves dades?

SIMTEC INSTAL·LACIONS S.L guarda les seves dades personals mentre sigui necessari per la finalitat per la quan van ser recopilades. Si la directriu es diferent a la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

¿A qui comunicarem les seves dades?

SIMTEC INSTAL·LACIONS només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei..

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

SIMTEC INSTAL·LACIONS S.L assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent hi, a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l'empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

¿Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Dret

Contingut

Canal d’atenció

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades per SIMTEC INSTAL· LACIONS S.L.

info@simtec.biz

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.

Supressió

Podrà sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades en els següents casos:

- Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les teves dades

- Quan SIMTEC INSTAL·LACIONS S.L. no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessiti per a l'exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d'acord amb la normativa pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça info@simtec.biz

No obstant això, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per exercitar els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la teva identitat.

L'exercici dels seus drets és gratuït